6 Mart 2011 Pazar

İkide Bir NO:2

Mekanı Sen Belirle Erdoğan Ergün


Konu: Mekan Grafiği

Amaç: 
Bir mekan grafiğinin etkisi onun mekan ile olan ilişkisine bağlıdır. Mekanın sınırlarını tanımlayan yüzeyler üzerinde uygulanan grafik çalışmalar, içinde bulundukları yapının ve mekanın mimari özelliklerini ön plana çıkarmak ve mekanın algılanmasında farklılıklar yaratmak amacı taşırlar. Anlatımcı bir kompozisyona sahip olan grafik uygulamalarda, mekanın yapısından kaynaklanan ve izleyici üzerinde sonuçlanan algılar, doğrudan bir kurmacaya dönüşür. Böylelikle, izleyicinin, hergün içerisinde bulunduğu bu sıradan mekana başka bir gözle bakması ve bu mekanın görünmeyen yönlerini algılaması amaçlanır.

Tarih:
19-20 Mart 2011

Son Başvuru Tarihi:
18 Mart 2011

Kontenjan:
18 başvuru kabul edilecektir (başvuru tarihine göre). Kabul edilen katılımcı eğer katılamayacaksa mail aracılığı ile zamanında bilgi vermelidir.

Yer:
YDÜ Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi, Grafik Bölümü Atölyeleri.

Bilgilendirme:
Atölye çalışmasının süresi 2 gündür. 
Katılacak öğrenciler yanlarında dijital fotoğraf makinesi (USB kabloları ile birlikte) ve taşınabilir bilgisayarlarını getirmelidirler.ikidebirworkshop@gmail.com


Başvuru e-postasında bulunması gereken bilgiler:


İsim, Soyisim:
.......................................................................Okul (fakülte, bölüm) ve sınıf (lisans, lisansüstü): 
.......................................................................
.......................................................................En sevdiği mimari öge
.......................................................................

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder