18 Ocak 2011 Salı

İkide Bir NO:1

Mürekkeple Kirlet Tişörtü Gökhan Okur


Konu: Kaligrafiden yararlanarak tişört tasarımı yapmak. Serigrafi ile üretmek.

Amaç: 
T
asarımın uygulanmasında kullanılan çeşitli uygulama yöntemlerini (kaligrafi, serigrafi, bilgisayar vb.) bir arada kullanarak sanatsal tişörtler oluşturmak.

Tarih:
5-6 Mart 2011

Son Başvuru Tarihi:
4 Mart 2011

Kontenjan:
12 öğrenci seçilecektir (başvuru tarihine göre).


Yer:
YDÜ Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi, Atölyeleri.

Bilgilendirme:
'İkide Bir' Sanatsal Atölye Çalışmaları'na seçilecek öğrenciler, güzel sanatlar ve tasarım fakültesi ya da ilgili diğer fakültelerden olacaktır. 
Seçmeler, uygun olan başvuru e-postaların gönderme tarihlerine göre yapılacaktır (ilk 12 öğrenci). 

Atölye çalışmasının süresi 2 gündür. İlk gün (5 Mart 2011, Cumartesi); Çeşitli kaligrafi araçları ile uygulanan çalışmaların, tişörte uygulanacak şekilde sonuçlandırılması planlanmaktadır. İkinci gün (6
 Mart 2011, Pazar); İlk günün sonunda bitmiş tasarımların, serigrafi ile tişört üzerine basılmaları ve bu tişörtlerin atölye ortamında sergilenmeleri günün sonunda da katılım belgelerinin dağıtılması planlanmaktadır.

Katılacak olan  öğrenciler 
baskı için yanlarında en az iki tişört ve taşınabilir bilgisayarlarını getirmelidirler. Bunun dışında kullanmak istedikleri bütün araç gereçlerini de ayrıca getirebilirler.


ikidebirworkshop@gmail.com


Başvuru e-postasında bulunması gereken bilgiler:


İsim, Soyisim:
.......................................................................Okul (fakülte, bölüm) ve sınıf (lisans, lisansüstü): 
.......................................................................
.......................................................................En sevdiği renk
.......................................................................6 Ocak 2011 Perşembe


İKİDE BİR SANATSAL ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Gökhan Okur
YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi,
Lefkoşa, KKTC

Son günlerde, Sanat1 ve Tasarım2 giderek değerlerini yitirmeye başlamış gibi görünseler de teknolojik gelişmelerin getirdiği zorluklarla rağmen anlamlarını ve varlıklarını güçlü bir şekilde sürdürmeye devam etmektedirler. Teknolojik gelişmeler özellikle ‘Grafik Tasarım’ alanını büsbütün zorlaştırmaktadır. 1985 yılında bilgisayarla tasarım ve  uygulama yapılmaya başlandığı3 kabul edilirse, takip eden belki 10-15 yıl içinde “bilgisayar icat oldu, mertlik bozuldu” cümlesini, o dönmlerde grafik tasarımla uğraşmış herkes sıkça işitmiştir. Oysa grafik üretim sürecini hızlandıran bu devrim, tasarımın niteliğini gitgide düşürmeye başlamış, bilgisayar programlarını kullanan herkes kendisini tasarımcı sanmıştır. Oysa, 6 yaşında bir çocuğun annesi için çektiği fotoğrafın bir köşesine bilgisayarda ‘Canım Anneme’ yazarak, çıktı alıp hediye ettiği günümüzde, tasarım yapmak çok çok daha zorlaşmıştır.

Sanat ve Tasarım’ın alt yapısını ‘düşünce’ oluşturmalıdır. Nasıl üretileceği ya da üretildiği konusu daha sonra ele alınabilecek bir sorun olmalıdır. Düşünce, gerektiğinde geleneksel yöntemlerden yararlanılarak gerektiğinde ise gelişmiş, karmaşık yöntemler kullanılarak ifadeye dönüştürülmelidir. Bazen de tüm bu yöntemler birbiri ile birleştirilerek kullanılmalıdır. En etkili, vurucu, akılda kalıcı sonucu üretmek için seçilecek yöntem ya da yöntemler çok basit veya çok karmaşık olabilir. Ancak yöntem ne olursa olsun iyi ifade edilmiş bir düşünce sonsuza kadar kendini var edecektir.

‘İkide Bir’ Sanatsal Atölye Çalışmaları, bir düşünce oluşturma ve bu düşünceyi sanatsal yollarla nasıl dışa vurulabileceğini araştırmak amacı ile yürütülecek bir etkinlik olacaktır. Etkinliğin önem verdiği iki hedefi vardır. İlki, 2’li zaman aralıkları ile (iki haftada, iki ayda ya da iki yılda bir) tekrarlanarak, öncelikle güzel sanatlar ve tasarım sonrasında ilgili diğer alanların öğrencilerini atölyelerde deneyimli sanatçı, tasarımcı ve hocalarla bir araya getirmektir. İkincisi ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin’de düzenlenen prestije sahip, nitelikli bir uluslararası etkinlik olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin’in sanatsal açıdan tanınmasına katkıda bulunmaktır.

Sanat’ta sınırları belirleyen insanların yargılarıdır.
[1] Çok özel bir ifade etme biçimi olduğu için özel isim olarak yazılmıştır.
[2] Çok özel bir ifade etme aracı olduğu için özel isim olarak yazılmıştır.
[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Desktop_publishing