20 Mart 2011 Pazar

'İkide Bir' Blogger'dan taşındı

İkide Bir'i bundan sonra ikidebir.tumblr.com adresinden izleyebilirsiniz.

Mekânlarını belirlediler...


İkide Bir'in ikinci atölyesi "Mekânı Sen Belirle"  yoğun bir çalışma temposu ile tamamlandı. Çalışmada, katılımcılar belirledikleri mekânlara göre farklı teknikler için tasarımlar yaptılar. Atölye sorumlusu öğretim görevlisi Erdoğan Ergün, her grafik tasarım örneğinin mekan içinde uygulanmasının olası olduğunu anacak mekân garafiklerinin etkileyici olabilmesi için mimari ile bir ilişki içinde, bir işleve sahip olması gerektiğini vurguladı.

15 Mart 2011 Salı

Tarih değişikliği

Fakültemizin 21-30 Mart 2011 tarihleri arasında düzenleyaceği "Akademiada 2. Uluslararası Sanat Akademisi"nin hazırlıkları nedeni ile "Mekânı Sen Belirle" adlı atölye çalışması 18-19 Mart (Cuma ve Cumartesi) tarihlerinde yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.

14 Mart 2011 Pazartesi

İkide Bir NO:2'ye katılacaklar belli oldu

 1. Raif Kızıl
 2. Tuğçe Fenercioğlu
 3. Cem Erman Çiner
 4. Halil İbrahim Uslu
 5. Gülcan Alyüz
 6. Ali Parıltı
 7. Necla Ecem Özoğul
 8. Fatma Nur Özoğul
 9. Sabire Koçak
 10. Tuğçe Arslan
 11. Zeynep Kul
 12. Yiğit Turan
 13. Akay Kamiloğlu
 14. Gizem Kuzey
 15. Caner Takvim
 16. Yücel Adıgüzel
 17. Alper Aydın
 18. Ece İbanoğlu
Herhangi bir nedenle atölyeye katılamayacak olursa lütfen önceden haber önceden haber veriniz. 

6 Mart 2011 Pazar

İkide Bir NO:2

Mekanı Sen Belirle Erdoğan Ergün


Konu: Mekan Grafiği

Amaç: 
Bir mekan grafiğinin etkisi onun mekan ile olan ilişkisine bağlıdır. Mekanın sınırlarını tanımlayan yüzeyler üzerinde uygulanan grafik çalışmalar, içinde bulundukları yapının ve mekanın mimari özelliklerini ön plana çıkarmak ve mekanın algılanmasında farklılıklar yaratmak amacı taşırlar. Anlatımcı bir kompozisyona sahip olan grafik uygulamalarda, mekanın yapısından kaynaklanan ve izleyici üzerinde sonuçlanan algılar, doğrudan bir kurmacaya dönüşür. Böylelikle, izleyicinin, hergün içerisinde bulunduğu bu sıradan mekana başka bir gözle bakması ve bu mekanın görünmeyen yönlerini algılaması amaçlanır.

Tarih:
19-20 Mart 2011

Son Başvuru Tarihi:
18 Mart 2011

Kontenjan:
18 başvuru kabul edilecektir (başvuru tarihine göre). Kabul edilen katılımcı eğer katılamayacaksa mail aracılığı ile zamanında bilgi vermelidir.

Yer:
YDÜ Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi, Grafik Bölümü Atölyeleri.

Bilgilendirme:
Atölye çalışmasının süresi 2 gündür. 
Katılacak öğrenciler yanlarında dijital fotoğraf makinesi (USB kabloları ile birlikte) ve taşınabilir bilgisayarlarını getirmelidirler.ikidebirworkshop@gmail.com


Başvuru e-postasında bulunması gereken bilgiler:


İsim, Soyisim:
.......................................................................Okul (fakülte, bölüm) ve sınıf (lisans, lisansüstü): 
.......................................................................
.......................................................................En sevdiği mimari öge
.......................................................................

İkide Bir'in Birincisi Sona Erdi

Geleneksel yöntemlerin kullanılması ve bu yöntemlerin çağdaş üretme teknikleri ile birleştirilmesi, "Mürekkeple Kirlet Tişörtü" atölye çalışmasının ana fikriydi. Etkinliğin ilk gününde geleneksel ve modern kaligrafik örnekler hakkında yapılan kısa sunum sonrasında çalışmaya başlayan katılımcılar günün sonunda tasarımlarını tamamladılar. İkinci gün sabah başlayan serigrafi baskı çalışmaları yoğun bir tempo ile akşama sürdü. Akşam katılım belgelerinin verilmesi ile etkinliğin birincisi sona erdi.

Fotoğraf: Ali Parıltı

Fotoğraf: Yiğit Turan


Fotoğraf: Yiğit Turan


Fotoğraf: Yiğit Turan

Fotoğraf: Yiğit Turan

Fotoğraf: Yiğit Turan

Fotoğraf: Yiğit Turan

Fotoğraf: Yiğit Turan

Fotoğraf: Yiğit Turan


Fotoğraf: Yiğit Turan

Fotoğraf: Yiğit Turan

Fotoğraf: Yiğit Turan

22 Şubat 2011 Salı

Katılımcılar Belli Oldu

 1. Gizem Kuzey
 2. Sabire Koçak
 3. Raif Kızıl
 4. Fatma Madali
 5. Caner Takvim
 6. Cem Erman Çiner
 7. Necla Ecem Özoğul
 8. Fatma Nur Özoğul
 9. Zübeyde Özişleyen
 10. Yiğit Turan
 11. Tuğçe Fenercioğlu
 12. S. Tuğçe Aslan

Yukarıdaki liste başvuru tarihi sıralamasına göre yapılmıştır.

İkide Bir'e göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

18 Ocak 2011 Salı

İkide Bir NO:1

Mürekkeple Kirlet Tişörtü Gökhan Okur


Konu: Kaligrafiden yararlanarak tişört tasarımı yapmak. Serigrafi ile üretmek.

Amaç: 
T
asarımın uygulanmasında kullanılan çeşitli uygulama yöntemlerini (kaligrafi, serigrafi, bilgisayar vb.) bir arada kullanarak sanatsal tişörtler oluşturmak.

Tarih:
5-6 Mart 2011

Son Başvuru Tarihi:
4 Mart 2011

Kontenjan:
12 öğrenci seçilecektir (başvuru tarihine göre).


Yer:
YDÜ Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi, Atölyeleri.

Bilgilendirme:
'İkide Bir' Sanatsal Atölye Çalışmaları'na seçilecek öğrenciler, güzel sanatlar ve tasarım fakültesi ya da ilgili diğer fakültelerden olacaktır. 
Seçmeler, uygun olan başvuru e-postaların gönderme tarihlerine göre yapılacaktır (ilk 12 öğrenci). 

Atölye çalışmasının süresi 2 gündür. İlk gün (5 Mart 2011, Cumartesi); Çeşitli kaligrafi araçları ile uygulanan çalışmaların, tişörte uygulanacak şekilde sonuçlandırılması planlanmaktadır. İkinci gün (6
 Mart 2011, Pazar); İlk günün sonunda bitmiş tasarımların, serigrafi ile tişört üzerine basılmaları ve bu tişörtlerin atölye ortamında sergilenmeleri günün sonunda da katılım belgelerinin dağıtılması planlanmaktadır.

Katılacak olan  öğrenciler 
baskı için yanlarında en az iki tişört ve taşınabilir bilgisayarlarını getirmelidirler. Bunun dışında kullanmak istedikleri bütün araç gereçlerini de ayrıca getirebilirler.


ikidebirworkshop@gmail.com


Başvuru e-postasında bulunması gereken bilgiler:


İsim, Soyisim:
.......................................................................Okul (fakülte, bölüm) ve sınıf (lisans, lisansüstü): 
.......................................................................
.......................................................................En sevdiği renk
.......................................................................6 Ocak 2011 Perşembe


İKİDE BİR SANATSAL ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Gökhan Okur
YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi,
Lefkoşa, KKTC

Son günlerde, Sanat1 ve Tasarım2 giderek değerlerini yitirmeye başlamış gibi görünseler de teknolojik gelişmelerin getirdiği zorluklarla rağmen anlamlarını ve varlıklarını güçlü bir şekilde sürdürmeye devam etmektedirler. Teknolojik gelişmeler özellikle ‘Grafik Tasarım’ alanını büsbütün zorlaştırmaktadır. 1985 yılında bilgisayarla tasarım ve  uygulama yapılmaya başlandığı3 kabul edilirse, takip eden belki 10-15 yıl içinde “bilgisayar icat oldu, mertlik bozuldu” cümlesini, o dönmlerde grafik tasarımla uğraşmış herkes sıkça işitmiştir. Oysa grafik üretim sürecini hızlandıran bu devrim, tasarımın niteliğini gitgide düşürmeye başlamış, bilgisayar programlarını kullanan herkes kendisini tasarımcı sanmıştır. Oysa, 6 yaşında bir çocuğun annesi için çektiği fotoğrafın bir köşesine bilgisayarda ‘Canım Anneme’ yazarak, çıktı alıp hediye ettiği günümüzde, tasarım yapmak çok çok daha zorlaşmıştır.

Sanat ve Tasarım’ın alt yapısını ‘düşünce’ oluşturmalıdır. Nasıl üretileceği ya da üretildiği konusu daha sonra ele alınabilecek bir sorun olmalıdır. Düşünce, gerektiğinde geleneksel yöntemlerden yararlanılarak gerektiğinde ise gelişmiş, karmaşık yöntemler kullanılarak ifadeye dönüştürülmelidir. Bazen de tüm bu yöntemler birbiri ile birleştirilerek kullanılmalıdır. En etkili, vurucu, akılda kalıcı sonucu üretmek için seçilecek yöntem ya da yöntemler çok basit veya çok karmaşık olabilir. Ancak yöntem ne olursa olsun iyi ifade edilmiş bir düşünce sonsuza kadar kendini var edecektir.

‘İkide Bir’ Sanatsal Atölye Çalışmaları, bir düşünce oluşturma ve bu düşünceyi sanatsal yollarla nasıl dışa vurulabileceğini araştırmak amacı ile yürütülecek bir etkinlik olacaktır. Etkinliğin önem verdiği iki hedefi vardır. İlki, 2’li zaman aralıkları ile (iki haftada, iki ayda ya da iki yılda bir) tekrarlanarak, öncelikle güzel sanatlar ve tasarım sonrasında ilgili diğer alanların öğrencilerini atölyelerde deneyimli sanatçı, tasarımcı ve hocalarla bir araya getirmektir. İkincisi ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin’de düzenlenen prestije sahip, nitelikli bir uluslararası etkinlik olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin’in sanatsal açıdan tanınmasına katkıda bulunmaktır.

Sanat’ta sınırları belirleyen insanların yargılarıdır.
[1] Çok özel bir ifade etme biçimi olduğu için özel isim olarak yazılmıştır.
[2] Çok özel bir ifade etme aracı olduğu için özel isim olarak yazılmıştır.
[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Desktop_publishing